+ 381 65 8266 491         office@eurokonzalting.rs           hr

Investiciona studija

Investiciona studija je poznata još pod nazivom investicioni program, studija isplativosti, studija izvodljivosti, feasibility study. Izrađuje se za potrebe malih, srednjih i velikih preduzeća, preduzetnika, opština i gradova.

Sadržaj studije izvodljivosti odgovara zahtevima Ministarstva privrede Republike Srbije u okviru aktuelnih konkursa, Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srbije, kao i poslovnim bankama i Republičkim i Pokrajinskim fondovima.


Investicioni projekti služe za apliciranje kod :

  • bankarskih kredita
  • pojedinih EU fondova
  • subvencija pojedinih ministarstava, fondova i
  • služe za donošenje odluke o ulasku u jedan od više alternativnih projekata.

 

Osnovni delovi investicionog projekta su:

  • analiza tržišta
  • analiza planirane lokacije
  • projekcija prihoda i troškova projekta
  • projekcija finansijskih izveštaja i isplativosti projekta
  • analiza osetljivosti projekta

 

Najbitniji rezultati investicionih projekata su proračun očekivane profitabilnosti projekta kroz niz uobičajenih tzv. statičkih i dinamičkih pokazatelja projekta i finansijske izvještaje.

Cena izrade investicionih planova zavisi najvećim delom od visine i vrste investicije.

Detaljnu strukturu investicionog plana možete dobiti upitom na email ili ulaskom u bazu podataka preduzeća.