+ 381 65 8266 491         office@eurokonzalting.rs           hr

Edukacije

Doživotno učenje i konstantna edukacija važan je korak prema poslovnoj uspešnosti svakog pojedinca. Svaka osoba, ukoliko želi biti uspešna, ima obvezu svakodnevno se obrazovati i usavršavati za buduće izazove.
Naša firma nudi usluge edukacije za pravna lica, preduzetnike, samozapošljavanje i pojedince.

 

Ciljne grupe edukacija su preduzetnici početnici, preduzetnici sa tri do pet godina rada, potencijalni preduzetnici.

 

Teme edukacija:

 

  • Kako započeti i razviti poslovanje? – izrada biznis planova za početak i razvoj poslovanja, stvaranje sistema, EU fondovi na raspolaganju za poslovne subjekte, koristi planiranja sopstvenog poslovanja, primeri grešaka iz prakse;
  • Popis i uslovi konkursa za EU fondove – na što treba obratiti pažnju u svakom konkursu, detaljan opis tendera s´obzirom na interes polaznika, porezni aspekt EU fondova, povoljne kreditne linije;
  • Zaduživanje – zajam ili kredit? Porezni aspekt zaduživanja, kratkoročni ili dugoročni kredit, proces odobrenja kredita, čitanje finansijskih izveštaja, učenje na osnovu tuđih grešaka;
  • Obrazovanje za nezaposlene – priprema biografije, predstavljanje, usavršavanje komunikacijskih veština;
  • Predstečajne nagodbe – koristi za one koji ulaze u njih i potencijalne štete za vlasnike potraživanja;
  • Poslovna komunikacija – pisanje e-mailova, razgovor telefonom, sastanci, razumevanje emocija poslovnih saradnika i partnera;
  • Oglašavanje – kako doći do kupaca? Potencijalni kanali oglašavanja na lokalnom tržištu.

 

Cena edukacija u korelaciji je sa trajanjem i karakterom edukacija.


Detaljniji opis navedenih usluga može se dobiti upitom na e-mail ili dobijanjem korisničke šifre za ulazak u bazu podataka preduzeća.