+ 381 65 8266 491         office@eurokonzalting.rs           hr

IPARD II Program

IPARD II PROGRAM Evropske unije instrument je za pretpristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja za programski period od 2014. do 2020. godine. Program je odobren od strane Evropske unije i Republike Srbije, a cilj mu je dostizanje evropskih standarda i podizanje konkurentnosti sela i poljoprivrednih gazdinstava.

Krajnji korisnici IPARD II programa su registrovana poljoprivredna gazdinstva kao i pravna lica koja se bave proizvodnjom i preradom u okviru poljoprivredne delatnosti.

Program se realizuje preko Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine te Uprave za agrarna plaćanja.

Ukupan budžet Programa, za razdoblje od 2014. do 2020. iznosi 229.970,588 EUR.

Program traje do kraja 2020. godine, a konkursi će se ponavljati jednom godišnje do kraja programskog razdoblja.

Ukupna pomoć u investiciji za korisnika sredstava iznosi mimimalno 50% od ukupne vrednosti investicije u projektu.

Ukoliko podnositelj zadovoljava kriterijume, dodeljuju mu se sredstva na retroaktivan način, što znači da prvo potroši sopstveni novac i da realizuje investiciju, a nakon toga dobija novac od donatora.

Treba obratiti pozornost da se s investicijom ne počinje pre potpisivanja ugovora, jer samo takve investicije mogu da budu plaćene, osim studija izvodljivosti i drugih konsultantskih troškova vezanih za pripremu prijave.

Cilj donacija jeste da se unapredi poslovanje korisnika donacija u skladu sa nacionalnim i EU standardima iz oblasti zaštite životne sredine, primarne poljoprivredne proizvodnje, bezbednosti hrane.

IPARD program je podeljen na pet mera:


 

 

 

MERA 101 - Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

Konkurisati mogu poljoprivredni proizvođači ili grupe proizvođača, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i to: fizička lica ili pravna lica, sa manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava u posedu organa javne vlasti.

Zajednički podobni kriterijumi:

 • Samo investicije nastale nakon potpisivanja ugovora mogu da budu plaćene, osim studija izvodljivosti i drugih konzultantskih troškova vezanih za pripremu prijave;
 • Korisnik je obavezan da u periodu od 5 godina nakon konačne isplate koristi investiciju u svrhu za koju je namenjena, bez suštinskih izmena, što znači da joj ne može menjat svojstva, odnosno ne sme prodavati imovinu provedenu investicijom
 • Korisnici treba da dokažu svoja iskustva i znanja u oblasti poljoprivrede kroz:
  • Završenu srednju školu u oblasti poljoprivrede, ili;
  • Iskustvo u poljoprivredi najmanje tri godine (dokazuje se kroz upis u Registar Poljoprivrednih Gazdinstava), ili;
  • Završen fakultet, ili;
  • Završenu srednju školu koja nije u oblasti poljoprivrede i pisanu izjavu da će pohađati najmanje 50 časova obuke iz oblasti za koju konkuriše u IPARD programu.

Specifični kriterijumi prihvatljivosti/podobni troškovi po sektorima:

Sektor mleka

Poljoprivredna gazdinstva sa 20 do 300 krava:

 • Investicije u izgradnju/rekonstrukciju i/ili opremu: za štale za muzne krave, uključujući opremu za objekte za proizvodnju mleka, opremu za mužu, opremu za hlađenje mleka i skladišne objekte na gazdinstvu, u objekte i opremu za upravljanje otpadom, tretman otpadnih voda, kao i opremu za sprečavanje zagađenja vazduha, skladišne kapacitete za stajnjak, uključujući specifičnu opremu za objekte za manipulaciju i korišćenje stočne hrane i stajnjaka;
 • Investicije u poljoprivrednu mehanizaciju (uključujući traktore do 100kW) i opremu;
 • Investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu.

Poljoprivredna gazdinstva sa preko 300 krava:

 • Izgradnja/rekonstrukcija kapaciteta za skladištenje stajnjaka i/ili nabavka specifične opreme i mehanizacije za manipulaciju i korišćenje stajnjaka; Investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu.

Sektor mesa

Poljoprivredna gazdinstva sa 20 do 1.000 goveda / 150 do 1.000 ovaca / 10 do 10.000 svinja / 4.000 do 50.000 brojlera:

 • Investicije u izgradnju/rekonstrukciju i/ili opremu za: štale, objekte za upravljanje otpadom, tretman otpadnih voda, opremu za sprečavanje zagađenja vazduha, skladišne kapacitete za stajnjak, uključujući specifičnu opremu za objekte za manipulaciju i korišćenje stočne hrane i stajnjaka, specijalizovana oprema za transport stajnjaka; Ulaganje u opremu i mehanizaciju (uključujući traktore do 100kW);
 • Investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu.

Poljoprivredna gazdinstva sa preko 1.000 goveda, ovaca ili koza / preko 10.000 svinja / preko 50.000 brojlera po turnusu:

 • Izgradnja / rekonstrukcija kapaciteta za skladištenje stajnjaka i/ili nabavka specifične opreme i mehanizacije za manipulaciju i korišćenje stajnjaka;
 • Investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu.

Ostali usevi

Poljoprivredna gazdinstva sa 2 do 50 ha zemljišta pod usevima:

 • Kupovina traktora (do 100 kW), mašina i mehanizacije (osim kombajna);
 • Izgradnja skladišnih objekata i oprema.

Poljoprivredna gazdinstva sa 50 do 100 ha zemljišta pod usevima:

 • Kupovina mehanizacije i mašina za poljoprivrednu proizvodnju (osim kombajna);
 • Izgradnja skladišnih objekata i opreme.

Poljoprivredna gazdinstva sa preko 100 ha zemljišta pod usevima:

 • Izgradnja, proširenje, renoviranje, modernizacija i opremanje skladišnih kapaciteta.

Proizvodnja voća i povrća

Poljoprivredna gazdinstva sa 2 – 20 ha jagodičastog voća i 5 – 100 ha drugog voća:

 • Kupovina traktora (do 100 kW), mašine i opreme;
 • Izgradnja/proširenje/renoviranje/modernizacija plastenika ili staklenika, kao i nabavka opreme i/ili materijala za proizvodnju voća, cveća, rasada;
 • Investicije u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremu za objekte za skladištenje voća, uključujući ULO hladnjače;
 • Investicije u sisteme za zaštitu voćnjaka od grada (uključujući računarsku opremu);
 • Ulaganje u sisteme za navodnjavaje koristeći: podzemne vode (voda iz izvora ili vrela), i površinske vode (povlačenja iz reka, jezera i akumulacija), uključujući pumpe, cevi, ventile i prskalice.

Poljoprivredna gazdinstva sa 500 - 10.000 m² plastenika/staklenika, ili 0,5 – 50 ha otvorenog prostora za proizvodnju povrća:

 • Kupovina traktora (do 100 kW), mašine i oprema;
 • Izgradnja/proširenje/renoviranje/modernizacija plastenika/staklenika, kao i nabavka opreme i/ili materijala za proizvodnju povrća, cveća i rasada;
 • Investicije u sisteme za navodnjavanje (otvoreno polje) povrća koristeći podzemne i površinske vode;
 • Investicije u izgradnju/rekonstrukciju/opremu za objekte za skladištenje povrća; uključujući ULO hladnjače;
 • Izgradnja sistema za navodnjavanje, uključujući pumpe, cevi, ventile i prskalice.

Intenzitet pomoći i stopa doprinosa Evropske unije

Intenzitet pomoći iznosi do:

 • 60% ukupnih prihvatljivih troškova
 • 65% za mlade poljoprivrednika (mlađi od 40 godina u trenutku podnošenja prijave)
 • 70% u planinskim oblastima.

Minimalni i maksimalni iznos povraćaja sredstava po sektorima je sledeći:

Za voće, povrće i ostale useve:

 • minimalno 10.000 evra, maksimalno 700.000 evra;

Za sektor mleka i mesa:

 • minimalno 15.000 evra, maksimalno 1.000.000 evra.

Korisnik može dobiti podršku maksimalno 1,5 miliona evra javne pomoći iz IPARD II programa.


 

 

 

MERA 103 – Investicije u fizičku imovinu za preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva

Konkurisati mogu preduzetnici i pravna lica/preduzeća sa manje od 25% javnog kapitala ili glasaćkih prava u posedu organa javne vlasti, registrovani u APR, i moraju biti u aktivnom statusu.

Korisnici mogu biti mikro, mala i srednja preduzeća.

Najkasnije do konačne isplate, pravno lice mora poslovati u skladu sa odgovarajućim nacionalnim vezanim za zaštitu životne sredine, javnog zdravlja, bezbednosti na radu i dobrobiti životinja.

Na kraju realizacije, investicija mora ispuniti relevantne standarde Evropske unije. Podnosilac zahteva dostavlja uz zahtev za konačnu isplatu potvrdu iz nacionalne veterinarske, fitosanitarne i uprave za zaštitu životne sredine da se u pravnom licu primenjuju i poštuju minimalni nacionalni standardi, i da predmet investicije ispunjava relevantne standarde Evropske unije.

Specifični kriterijumi prihvatljivosti po sektorima:

Prerada mleka i marketing

Korisnik mora biti registrovan u Registru privrednih subjekata, u skladu sa Zakonom o veterinarstvu, kao i što mora imati prosečan dnevni kapacitet od 3.000 do 100.000 litara prikupljenog mleka u poslednjoj poslovnoj godini pre podnošenja prijave.

Sektor mesa i marketing

Korisnici moraju biti registrovani u Registru privrednih subjekata, u skladu sa Zakonom o veterinarstvu. Klaonice sa minimalnim kapacitetom osam radnih sati za 10 goveda, 50 svinja, ovaca ili koza, te 5.000 jedinki živine.

Prerada voća i povrća i marketing

Prihvatljivi korisnici su samo mikro, mala i srednja preduzeća

Podobni troškovi:

 • Izgradnja ili unapređenje nepokretne imovine, do njene tržišne vrednosti
 • Kupovina novih mašina i opreme, uključujući kompjuterske programe, do njihove tržišne vrednosti
 • Opšti troškovi kao što su troškovi arhitekte, inženjera, konsultanata (izrada biznis plana, studije izvodljivosti, konkursne dokumentacije i drugo) sve do maksimalnog iznosa od 12% troškova.

Visina prihvatljivih troškova za konzultantske usluge i izradu biznis plana:

v  do milion evra – 5%

v  od 1 do 3 miliona evra – 4%

v  preko 3 miliona evra – 3%

Opravdani troškovi se određuju bez PDV-a. Investicije ne mogu da se značajno menjaju u roku od 5 godina od konačne isplate od strane IPARD agencije.

Podobne aktivnosti po sektorima:

Mleko i mlečni proizvodi

 • Izgradnja/proširenje/modernizacija sabirnih centara za mleko i postrojenja za preradu mleka;
 • Oprema za skladištenje i hlađenje mleka, specijalizovana oprema za prevoz mleka;
 • Oprema i tehnologija za unapređenje i kontrolu kvalitete i higijene, uključujući opremu za test koji pravi razliku između lošeg i dobrog kvaliteta mleka;
 • Investicije za uspostavljanje sistema bezbednosti hrane;
 • IT hardver i softver za registar mleka i praćenje, kontrolu i upravljanje proizvodnjom i preradom mleka;
 • Ulaganje u tehnologiju za uštedu energije, zaštite životne sredine, opreme i postrojenja za preradu otpada i međuproizvoda i uklanjanje otpada;
 • Specijalizovana vozila za prevoz mleka.

Meso i proizvodi od mesa

 • Izgradnja i renoviranje klaonica/objekata za preradu mesa i hladnjača, kao i oprema za klaonice i objekte za preradu mesa;
 • Tehnologija i oprema za tretman otpada i pratečih proizvoda;
 • Ulaganje u uspostavljanje sistema bezbednosti hrane;
 • IT hardver i softver za praćenje, kontrolu i upravljanje;
 • Ulaganje u obnovljive izvore energije (izgradnja, instalacija i oprema), prvenstveno usmerene za sopstvene potrebe.

Voće i povrće

 • Izgradnja/proširenje/modernizacija prostorija koje se koriste za preradu hrane u skladu sa relevantnim standardima Evropske unije;
 • Objekti i oprema za preradu voća i povrća (čuvanje, pasterizaciju, sušenje, zamrzavanje itd.);
 • Oprema za pakovanje i etiketiranje, uključujući linije za punjenje, umotavanje, obeležavanje i drugo;
 • Ulaganje u obnovljive izvore energije (izgradnja, instalacija i oprema), prvenstveno za sopstvene potrebe;
 • Investiranje u uspostavljanje sistema bezbednosti hrane i sistema kvalitete.

Intenzitet pomoći i stopa doprinosa Evropske unije

Intenzitet pomoći iznosi do:

 • 50% ukupnih prihvatljivih troškova
 • 60% za investicije koje se odnose na skladištenje otpada

Minimalni i maksimalni iznos povraćaja sredstava po sektorima je sledeći:

Prerada mleka:

 • minimalno 20.000 evra, maksimalno 2.000.000 evra;

Prerada mesa:

 • minimalno 20.000 evra, maksimalno 1.000.000 evra;

Prerada voća i povrća:

 • minimalno 20.000 evra, maksimalno 1.000.000 evra.

Korisnik može dobiti podršku maksimalno 2 miliona evra javne pomoći iz IPARD II programa.


 

 

 

MERA 302 – Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja

Konkurisati mogu registrovani poljoprivrednici ili članovi poljoprivrednog gazdinstva koji se bave poljoprivrednim ili nepoljoprivrednim aktivnostima na selu, seosko-turistička domaćinstva, kao i mikro i mala privatna lica iz ruralnih područja.

Specifični kriterijumi prihvatljivosti:

Maksimalan broj ležaja je ograničen na 30 ležajeva po registriranom korisniku.

Opšti kriterijumi prihvatljivosti:

Investicija mora da bude u skladu sa relevantnim nacionalnim standardima. Korisnik mora biti registrovan u skladu sa odredbama Zakona o turizmu na kraju realizacije investicije, a pre konačne isplate.

Podobni troškovi:

 • Izgradnja i unapređenje nepokretne imovine;
 • Kupovina nove opreme i nameštaja, uključujući i specijalnu opremu i nameštaj za osobe sa invaliditetom i za decu;
 • Kupovina novih mašina i opreme za unapređenje ponude turističkog mesta u turističke i gastronomske svrhe, uključujući IT hardver i softver do njihove tržišne vrednosti;
 • Investicije u objekte za rekreaciju kao što su igrališta (spoljni i unutrašnji prostori) i povezana oprema;
 • Opšti troškovi, kao što su honorari arhitektima, inženjerima i konsultantima (izrada biznis plana, studije izvodljivosti, konkursne dokumentacije i drugo), sticanje patentnih prava i licenci do granice od 12% od ukupnih prihvatljivih troškova, od kojih su troškovi biznis planova do 5%, ali ne više od 2.000 evra;
 • Investicije u obnovljive izvore energije na poljoprivrednom gazdinstvu (izgradnja, instalacija i opremanje) za sopstvene potrebe, mora da bude deo projekta za turizam.

Podobne aktivnosti:

Investicije u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga, kao što su sobe, restorani i drugi objekti, uključujući objekte za rekreaciju, igranje, turističke kampove, otvorene objekte (jahanje, ribolov na kopnenim vodama, biciklističke i tematske staze, staze za jahanje), marketinški troškovi kao što su štampanje promotivnih materijala i izrada/održavanje web sajta.

Intenzitet pomoći i stopa doprinosa Evropske unije

Intenzitet pomoći iznosi do 65% vrednosti investicije (ukupnih prihvatljivih troškova).

Minimalni iznos povraćaja sredstava je 5.000 evra. Maksimalni iznos povraćaja sredstava je 300.000 evra.

Korisnik može dobiti maksimalnu podršku od 400.000 evra javne podrške iz IPARD II programa.


 

 

 

MERA 201 – AGRO-EKOLOŠKE-KLIMATSKE MERE I MERA ORGANSKE PROIZVODNJE

Konkurisati mogu aktivna registrovana poljoprivredna gazdinstva – fizička lica (uključujući preduzetnike), te pravna lica / poduzeća sa manje od 25% javnog kapitala ili glasaćkih prava u posedu organa javne vlasti, registrovani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Vrsta operacije će se fokusirati samo na podršku konverziji i/ili održavanju organske poljoprivrede.

Opšti kriterijumi prihvatljivosti:

Primalac potpore mora poštovati minimalne obvezne standarde utvrđene nacionalnim zakonodavstvom koje se odnose na specifične agro-okolišne šeme. Obavezni standardi su nacionalna pravila koja se posebno odnose na relevantne GAEC standarde (dobri poljoprivredni i okolišni uslovi) koji se odnose na zemljište, vodu, upravljanje pejzažom, relevantne minimalne zahteve za đubrivo i proizvode za zaštitu bilja.

Od svih korisnika će se zahtevati da prođu obuku za odgovarajuće obveze koje preuzimaju te da imaju ugovor koji se odnosi na kontrolu i sertifikaciju organske proizvodnje sa nadležnim kontrolnim telom u skladu sa zakonom u oblasti unutar koje rade.

Korisnik je obavezan da preduzme minimalno 10 dana tečaja iz tema o organskoj poljoprivredi.

Minimalna površina za useve i proizvodnju povrća je 0,2 hektara, a za proizvodnju voća i grožđa najmanje 0,3 hektara. Za organsku proizvodnju u zaštićenim područjima (kao npr. staklenicima) nema ograničenja.

Podobni troškovi:

Potpore će se dodeljivati samo za ratarsku proizvodnju - žitarice, uljarice, povrće, voće ili proizvodnju grožđa i proizvodnju aromatičnog / lekovitog i krmnog bilja, koji su licencirani kao organski proizvodi ili su u konverziji.

Stope isplate biće razmatrane u procesu mera akreditacije. Intenzitet potpore biće na nivou od 100% ukupnih podobnih troškova.


 

 

 

MERA 202 – LEADER SRBIJA

Opšti ciljevi ove Mere su razvoj civilnog društva i jačanje socijalnog dijaloga u okviru ruralnog stanovništva, podrška dobrog upravljanja, promovisanje zapošljavanja i razvoj ljudskog kapitala, što sve zajedno realizacijom mera preko lokalnih partnerstava doprinosi održivom razvoju ruralnih područja.

Specifični ciljevi jesu doprineti promociji ruralnog razvoja kroz lokalne inicijative i partnerstva, jačanje kapaciteta ruralnih stanovnika i članova uspostavljenih partnerstvima kroz obuku i obrazovanje, organizaciju i vođenje partnerstva te da bi se aktivisala ruralna područja za umrežavanje i među-teritorijalnu saradnju.

LEADER u Srbiji biće podržan kroz sledeće mere:

 • Mera „Tehničke pomoći“ – namenjena potencijalnim LAG-ovima kroz sticanje veština i animiranje stanovnika ruralnih područja.
 • Mera „Implementacija lokalnih razvojnih strategija – LEADER pristup“ – za odabrane LAG-ove koja sadržava sledeće aktivnosti:
  • Aktivnost 1. „Sticanje veština i animiranje stanovnika LAG teritorija“
  • Aktivnost 2. „Tekući troškovi i mali projekti“
  • Aktivnost 3. „Projekti saradnje“

Zajednički podobni kriterijumi:

Konkurisati u svim aktivnostima mogu lokalne akcione grupe odnosno LAG-ovi.

LAG je udruženje zvanično registrovano u privredne registre Agencija. Izabrani LAG pokriva jedan koherentan, dobro definisan, geografski određen deo ruralnog područja sa skupinama od 10.000 do 150.000 stanovnika, uključujući naselja sa populacijom manjom od 25.000 stanovnika. Odluke donose ekonomski i socijalni partneri, kao i drugi predstavnici civilnog društva (farmeri, seoske žene, mladi i druge skupine) kao i lokalne vlasti.

Članovi upravne strukture LAG-a moraju biti stanovnici i/ili registrovani i/ili registrovani ogranak na teritoriji LAG-a kao i predsedavajući. LAG mora predložiti lokalnu akcionu strategiju koja će omogućiti budući razvoj ruralnog prostora na kojem deluje.

Podobne aktivnosti i podobni troškovi:

Mera „Implementacija lokalnih razvojnih strategija – LEADER pristup“ pokrivati će određene troškove kvalifikovane za sledeće aktivnosti prikazane u nastavku.

Prihvatljive aktivnosti za Aktivnost 1. – „Sticanje veština i animiranje stanovnika LAG teritorija“:

v  Animacija, podizanje svesti i promotivne aktivnosti, kao i događaji (seminari, radionice, sastanci itd.).

v  Obuka i obrazovanje LAG osoblja i članova (priprema biznis planova, izrada projektne dokumentacije, računovodstvo itd.). Izrada studija ruralnog razvoja, analize teritorije i prikupljanje podataka neophodnih za implementaciju lokalne razvojne strategije.

v  Publicitet za podržavanje procesa lokalnih razvojnih strategija i izrada promocijskog materijala za ruralne sudionike na teritoriju LAG-a.

v  Obuka za osoblje članova LAG-a koji su uključeni u osnivanje lokalne akcione grupe i implementacija lokalne razvojne strategije i/ili izrade biznis planova, projektnih aplikacija i drugog.

v  Učešće članova na seminarima, radionicama, sastancima, studijske posete uključujući događaje nacionalne i evropske RD mreže.

v  Planiranje, monitoring, praćenje i reviziju lokalne razvojne strategije za područje LAG-a.

v  Studije ugovorenih područja LAG-ova koje podržavaju implementaciju lokalnih razvojnih strategija.

v  Informacije i publicitet aktivnosti koje podržavaju implementaciju lokalnih razvojnih strategija na stimulisanje saradnje i umrežavanje među ruralnim sudionicima LAG teritorije, za unapređenje ugroženih društvenih grupa (žene, mladi, starije osobe, manjine, osobe s invaliditetom i druge).

Primeri prihvatljivih troškova: stručne službe; prevođenje i tumačenje; putni troškovi uključujući smeštaj i dnevnice; troškovi animiranja – obuka, učešće na seminarima, radionicama i sajmovima, objava publikacija i drugo, iznajmljivanje objekata i opreme za događaje i ugostiteljstvo.

Prihvatljive aktivnosti za Aktivnost 2. „Tekući troškovi i mali projekti“:

v  Održavanje kancelarija (najam i troškovi) za ugovorene LAG-ove u okviru svojih teritorija i plate zaposlenih.

v  Obuka i izgradnja kapaciteta za ugovoreno osoblje radi poboljšanja kapaciteta za realizaciju lokalne razvojne strategije.

v  Mali projekti koje realizuje LAG (od 1.000 do 5.000 evra za podsticanje kulturnih manifestacija, promociju domaćih proizvoda, renoviranje ili izgradnju kulturne i prirodne baštine, investicije u kulturna dobra, manja turistička infrastruktura itd.)

Primeri prihvatljivih troškova: plate (sufinansiranje) za menadžere LAG-a i/ili drugih zaoslenika LAG-a; iznajmljivanje prostora i režije; materijal za kancelarije; nabavka opreme, uključujući IT opremu, nameštaj; troškovi vezani za komunikaciju; troškovi obuke; usluge (IT specijalista, računovođa itd.); mali projekti koje realizuje LAG.

Prihvatljive aktivnosti za Aktivnost 3. „Troškovi saradnje“:

v  Obuka i izgradnja kapaciteta za osoblje LAG-a za podešavanje, animiranje i evaluaciju koperantskih projekata.

v  Uobičajene i zajedničke akcije i aktivnosti sa nacionalnim partnerima.

Primeri prihvatljivih troškova: plaće za osoblje LAG-ova i/ili lokalnih partnera; putni troškovi za osoblje LAG-ova i/ili lokalnih partnera; troškovi vezani za komunikaciju; troškovi obuke; usluge (IT specijalista, računovođa itd.); mali projekti koje realizuje LAG.

Podobni troškovi:

v  Porezi, javne takse / naknade / pristojbe;

v  Troškovi postupka (zakon);

v  Finansijski troškovi;

v  Troškovi osiguranja;

v  Naknade za licence;

v  Troškovi poreskog savetovanja i advokata;

v  Troškovi (finansijski) najma

v  Troškovi ulaganja

v  Troškovi nastali u vreme pre potpisivanja ugovora

Kriterijumi prihvatljivosti:

Kriterijumi za odabir koji će da se koriste za procenu LAG-a temeljit će se na sledećem:

v  Područje bazirano pristupom i povezanošću lokalne razvojne strategije sa potrebama pokrivenog područja;

v  Kvalitet lokalne razvojne strategije zasniva se na analizi razvojnih potreba i potencijala na teritoriju LAG-a, sadržaja i njenog usklađivanja sa postavljenim ciljevima;

v  Kapacitet LAG-a za implemetaciju lokalne razvojne strategije;

v  Kvalitet partnerstva;

v  Upravljačko telo LAG-a mora da osigura starosnu različitost i ravnopravnost polova;

v  Upravljačko telo LAG-a mora da bude reprezentativan za obezbeđivanje starosne raznolikosti i ravnopravnost polova u pogledu da najmanje 30% budu žene;

v  Projekti finansirani od strane drugih izvora (ne IPARD) programa trebalo bi da se smatraju dodatom vrednošću, međutim dvostruko finansiranje mora da bude izbegnuto pismenom izjavom LAG-a.

Intenzitet potpore i stopa doprinosa Evropske unije:

Intenzitet potpore osiguran je od strane Evropske unije i iz nacionalnog budžeta i prikazan je kao učešće javne podrške u prihvatljivim troškovima sa iznosom do 100%, gde je stopa doprinosa Evropske unije 90%, a udeo Republike Srbije 10%. Najveći mogući godišnji iznos podrške za određene aktivnosti i vrste izdataka utvrđuju se propisom o sprovođenju. Do kraja 2020. godine za LEADER meru namenjeno je ukupno 5.833.333,00 evra. Ukupna populacija koja je pokrivena LAG-ovima iznosi 2.550.000 stanovnika.