+ 381 65 8266 491         office@eurokonzalting.rs           hr

CILJNE GRUPE

 

 

Preduzetnici

Usluge:

 • izrada biznis plana i investicione studije za potrebe traženja kredita
 • pronalazak najkvalitetnijih domaćih i istranih izvora finansiranja (fondovi, komercijalne banke)
 • izrada aplikacija i biznis plana za prijavu na konkurse Ministarstva privrede i Pokrajisnkog sekretarijata (konkursi za subvencije, krediti sa delom bespovratnih sredstava, bespovratna sredsta i ostali aktuelni podsticaiji)
 • izrada aplikacija i priprema dokumentacije za bespovratna sredstva iz fondova Evropske Unije
 • procena vrednosti preduzeća u situaciji prodaje
 • izrada analiza poslovanja i kontinuirano vođenje investicija i novčanog toka


Preduzeća-Pravna lica

Usluge:

 • izrada plana razvoja
 • pomoć pri traženju povoljnijih izvora finansiranja
 • izrada aplikacija za dobijanje bespovratnih sredstava na aktuelnim konkursima Republike Srbije
 • izrada aplikacija za dobijanje sredstava iz fondova Europske Unije

 

Opštine i gradovi

Usluge:

 • izrada projekta ukupnog razvoja
 • priprema dokumentacije za fondove Evropske Unije
 • priprema dokumentacije za domaća bespovratna sredstva
 • priprema dokumentacije za traženje kredita od domaćih i stranih banaka i fondova
 • izrada studija isplativosti pojedinih projekata
 • izrada strategija razvoja pojedinih delatnosti na područiju grada ili opštine (strategija razvoja vinogradarstva, voćarstva, povrtarstva, organske hrane i drugih kultura)
 • izrada plana razvoja pojedinih javnih institucija (prvenstveno komunalnih društava u vlasništvu gradova i opština)
 • pomoć u organizaciji realizacije pojedinih infrastrukturnih projekata

 

Strani investitori

Usluge:

 • Pronalaženje optimalnih izvora finansiranja na lokalnom, domaćem i međunarodnom tržištu
 • Priprema dokumentacije za dobijanje kredita i bespovratnih sredstava kao podsticaj ulaganja od strane pojedinih ministarstava
 • Izrada poslovnog plana
 • Priprema finansijskih izvještaja
 • Priprema ostale dokumentacije
 • Priprema dokumentacije za finansiranje iz EU fondova
 • Pronalaženje optimalne lokacije za realizaciju investicije
 • Vođenje pripreme i realizacije projekata na lokalnom tržištu (organizacija celokupnog projekta, vođenje pregovora s gradovima i ministarstvima)
 • Analiza zakonskih rešenja za strane investitore za pojedine delatnosti
 • Istraživanje lokalnog i nacionalnog tržišta (potencijalni dobavljači i kupci)
 • Izrada strategije odnosa s udruženjima građana na lokalnom i nacionalnom tržištu